Επιτέλους!

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης κι ανάπλασης της κεντρικής προβλήτας στην Παραλία. Το σήμα κατατεθέν αυτού του όμορφου τόπου θα ξαναγίνει σημείο αναφοράς, όπως απεικονίζεται σε όλες τα διαφημιστικά φυλλάδια της Παραλίας.

Pin It on Pinterest

Share This